EXAMEN CINTURON NEGRO 1º, 2º Y 3º DAN  CLUB  YOSHITAKA  -CHESTE  2015-

3º-   VII   GASSHOKU  CLUB  YOSHITAKA  -COFRENTES  2015-

2º-   VII   GASSHOKU  CLUB  YOSHITAKA  -COFRENTES  2015-

1º-   VII   GASSHOKU  CLUB  YOSHITAKA  -COFRENTES  2015-

CURSO TECNICO NAKA TATSUYA  -CHICLANA 2015-

VI CAMPEONATO NACIONAL SHOTOKAN  -COFRENTES  2015-

I LIGA AKT  -GODELLA  2015-

CAMPEONATO AUTONOMICO INFANTIL   -CHESTE   2015-

CAMPEONATO CLUB YOSHITAKA   -CHESTE  2015-